Pravidla ochrany osobních údajů

Dáváte souhlas s tím, že Vaše údaje mohou být jednorázově použity pro vytvoření rezervace v soukromém kalendáři café baru Geekárna provozovatelky Zdeňky Vrátné (dále Geekárna). Rovněž mohou být údaje použity pro kontaktování Vaší osoby zaměstnanci Geekárny pro zjištění případných nesrovnalostí či detailů rezervace. Rezervační služby můžete využít bez registrace přes rezervační formulář na stránkách www.geekarna.cz.

Udělujete Geekárně souhlas ke zpracováních svých osobních kontaktních údajů, jež uvedete při vytváření rezervace na www.geekarna.cz. Vaše kontaktní údaje budou nadále využívány pouze pro potvrzení rezervace a případné dotazy ohledně rezervace.

Souhlas je dán na dobu neurčitou.

Poskytnutí údajů je dobrovolné.

Vaše osobní údaje jsou zpracovány a používány výhradně Geekárnou a výhradně pro výše uvedené účely. Geekárna neposkytne ani jinak nezpřístupní třetí osobě údaje poskytnuté Geekárně na základě výše uvedeného souhlasu.

Máte právo na opravu osobních údajů, právo požádat Geekárnu o vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. opravu v rezervaci) v případě, že zjistíte, či se domníváte, že Geekárna provádí zpracování vašich údajů v rozporu s ochranou vašeho osobního nebo soukromého života nebo v rozporu se zákonem (zejména jsou-li údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování), jakožto i právo se v případě porušení práv obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů. Při zpracování Vašich údajů klademe velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů. Veškeré informace jsou uloženy na elektronickém úložišti, které je chráněné heslem. K údajům mají přístup jen a pouze zaměstnanci Geekárny a majitelka provozovny. Veškerý personál, jenž přichází do styku s osobními údaji, je poučen o povinnosti mlčenlivosti a dalších povinnostech podle zákona o ochraně osobních údajů.

Vaše osobní údaje budou na žádost zpřístupněny. Žádost může být zaslána na emailovou adresu info.geekarna@gmail.com.

Shromažďované a zpracovávané údaje jsme povinni poskytnout v případech vymezených právními předpisy orgánům státní správy, soudům, orgánům činným v trestním řízení, atd.

Tato pravidla ochrany osobních údajů jsou platná a účinná od 24. 5. 2018.